O NÁS

Vzhledem k tomu, že většina coursingových akcí se pořádá daleko od Prahy, rozhodli jsem se pořádat coursingy každý víkend v blízkém okolí Prahy. Založili jsme proto PRAG COURSING z. s., abychom tento psí sport umožnili vykonávat co nejširší skupině zájemců. Můžete si přijít zaběhat jen tak pro radost, nebo u nás můžete plnit TRÉNINGOVÉ BĚHY, které jsou nutné pro splnění COURSINGOVÉ LICENCE. Toto je nám umožněno, díky úzké spolupráci s Nord Coursing Klubem, kterému tímto děkujeme.

STANOVY PRAG COURSING z.s. 

COURSINGOVÝ ŘÁD KLUBU ČESKÝ PES

NÁRODNÍ COURSINGOVÝ A DOSTIHOVÝ ŘÁD

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ PSŮ

CO JE COURSING?

Coursing je jedním z mnoha kynologických sportů. Ve své podstatě se jedná o terénní dostih. Principem je, že pes sleduje taženou umělou návnadu, na vzdálenost cca 300 - 700 m (500-1000 m), v jakémsi okruhu a je vždy návnadou přilákán zpět k majiteli. Běhá se v přirozeném, mírně svažitém terénu (není to však podmínkou), s přírodními nebo umělými překážkami. Cílem psa při coursingu je ulovit návnadu, která je tažená navijákem. Tato návnada v podobě střapce z igelitových pásků nebo králičí kůže, je tažena lankem mezi kladkami po dráze, která simuluje skutečný běh zajíce. Coursing se stává v posledních letech v Česku oblíbenou aktivitou a není již pouze doménou chrtích plemen. Výhodou tohoto sportu je, že jej mohou provozovat všechna plemena psů a majitelé všech věkových kategorií, a to i s vážným zdravotním handicapem. Jedná se o ideální vybití energie vašeho psa.

https://www.youtube.com/watch?v=BvIf79QOiVI&t=24s  

JAK ZAČÍT S COURSINGEM?

Většinu psů coursing baví a je jim přirozený, protože je založený na vlastním loveckém pudu. Je tedy více než pravděpodobné, že jakmile pejska vypustíte, bude střapec následovat a celé kouzlo je hotovo. Každému pejskovi však trvá pochopení celé situace různě dlouho. Vhodná je proto domácí příprava, aby nebyl pes v rušném prostředí tréninkové akce zbytečně rozptylován cizími lidmi a ostatními psy, ale soustředil se už na známý střapec. Vyrobte si doma udičku (bič, rybářský či lískový prut), na kterou pomocí provázku připevníte igelitovou návnadu. Upoutejte jím pejskovu pozornost a pak s ním trhejte a tahejte po zemi tak, aby jej pejsek vždy chytil.

S coursingem se dá začít vždy, samozřejmě s ohledem na zdraví pejska. Nenecháme tedy malá štěňátka a psí seniory běhat zbytečně dlouhé tratě, kde by mohlo dojít k jejich přetažení. Před samotným tréninkem je vhodné nechat pejskovi zahrát svaly procházkou.

Aby pes mohl běhat na dostizích, či coursingu, musí nejdříve splnit licenční zkoušky. CHRTI Začít plnit licenční zkoušku pro chrty a vyjmenovaná plemena lze ve stáří minimálně 12-ti měsíců pro plemena italský chrtík, whippet, sicilský chrt, basenji, portugalský podengo, dlouhosrstý vipet a od 15-ti měsíců pro ostatní plemena. Licenční zkoušky se skládají z jednoho sólo běhu, kdy pes běží sám, aby bylo vidět, že má zájem o návnadu a dvou společných běhů, kdy pes musí prokázat, že nenapadá jiné psy a je schopen běžet s více psy. Při společném běhu na ovále musí běžet nejméně 3 psi, v případě coursingu běhají psi v párech. (párové běhy jsou ideálně se stejným plemenem, případně se volí plemeno rychlostně, váhově a velikostně podobné). Běhy se zapisují do tréninkové karty, kterou si koupíte od pořadatele.
Pro jejich plnění musí být pes vybaven:  coursingovým košíkem - košík nesmí psu působit bolest a omezovat ho v pohybu či dýchání, nejsou poveleny náhubky celouzavřené, nylonové, kožené  coursingovou dečkou
Během běhu na psa nekřičíme, nepovzbuzujeme ho, chválíme až v cíli. Pokud pes ztratí návnadu, dbáme pokynů rozhodčího, zda se má nechat pes hledat, nebo opakovat start. Pes samozřejmě může mít splněno více běhů než jen tři, některému trvá déle, než získá potřebné návyky. Jestliže pejsek získá špatnou zkušenost, je třeba zkusit začít pomalu znovu. Takže na licenci nepospíchejte a nechte pejska v klidu vyběhat. O nic nepřijdete, ale naopak získáte. Není-li u málopočetných plemen na startu dostatečný počet jedinců pro společný běh, může Dostihová komise povolit výjimku ze společných běhů a pes musí splnit 5x sólo běh.
PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ LICENCE:  1x solo běh, 2x párový běh (pes může absolvovat maximálně dva běhy v jeden den)  věk minimálně 15 měsíců u plemen italský chrtík, whippet, sicilský chrt, basenji, portugalský podengo, dlouhosrstý vipet, u ostatních plemen minimálně 18 měsíců  členství majitele v organizaci, která je členským subjektem ČMKU
K vystavení licence odešlete na adresu registrátorky tyto doklady:  tréninkovou kartu se splněnými licenčními běhy (1x solo běh a 2x společný běh)  potvrzení o členství majitele v organizaci, která je členským subjektem ČMKU  kopii průkazu původu  potvrzení o uhrazení poplatku 500 Kč za vystavení licence (poplatek se poukazuje složenkou, na adresu registrátorky licencí)  jedná-li se o whippeta, nebo italského chrtíka - musí mít i první měření kohoutkové výšky (termíny měření pro daný rok, jsou uvedeny na stránkách ČMKU, psi kteří mají nad míru, závodí v kategorii sprinter) Registrátor licencí pro chrty FCI X a vyjmenovaných plemen skupiny FCI V Veronika Bejčková, Švermova 50, Lahošť 417 25

Email: veru3607@seznam.cz

NECHRTI nechrtí plemena jsou plemena ze skupin – FCI I, FCI II, FCI III, FCI IV, FCIV (mimo vyjmenovaná plemena), FCI VI, FCI VII, FCI VIII, FCI IX, NON FCI a všichni psi bez PP. Před přihlášením na licenční běhy, je potřeba mít absolvovaných 6 tréninkových běhů (3x solo, 3x párový běh) a řádně zapsaných v tréninkové kartě. Potřebné řízené tréninky můžete získat na akcích Prag Coursingu. Každý splněný tréninkový běh se zapisuje do tréninkové karty, kterou si stáhněte  ZDE, vytiskněte a noste jí s sebou na každý trénink.  Začít plnit lze od 15-ti měsíců věku psa. Párové běhy plní ideálně se stejným plemenem, případně se volí plemeno rychlostně, váhově a velikostně podobné. Bez tréninkové karty se splněnými tréninkovými běhy nebude pes k licenční zkoušce připuštěn. Licenční zkoušky se skládají ze dvou sólo běhů, kdy pes běží sám, aby bylo vidět, že má zájem o návnadu a dvou párových běhů, kdy pes musí prokázat, že se nepere a je schopen běžet s více psy. Běhy se zapisují do tréninkové karty, kterou v případě Prag Coursingu obdržíte zdarma u obsluhy. Pro jejich plnění musí být pes vybaven coursingovým košíkem (mimo pražských krysaříků, francouzských buldočků, Kavalír King Charles Španělů a Shih-Tzu ) a coursingovou dečkou. (košík nesmí psu působit bolest a omezovat ho v pohybu či dýchání, nejsou poveleny náhubky celouzavřené, nylonové, kožené). Pokud pes ztratí návnadu, dbáme pokynů rozhodčího, zda se má nechat pes hledat, nebo opakovat start.
PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ LICENCE:  3x solo tréninkový běh, 3x párový tréninkový běh (pes může absolvovat maximálně dva běhy v jeden den)  2x solo licenční běh, 2x párový licenční běh (pes může absolvovat maximálně dva běhy v jeden den)  věk minimálně 18 měsíců  potvrzení o členství majitele v organizaci, která je členským subjektem ČMKU  jednoznačná identifikace psa tetování/mikročip
K vystavení licence odešlete na adresu registrátorky tyto doklady:  tréninkovou kartu se splněnými tréninkovými a licenčními běhy (3x solo tréninkový běh, 3x párový tréninkový běh, 2x solo licenční běh, 2x párový licenční běh)  potvrzení o členství majitele v organizaci, která je členským subjektem ČMKU  kopii průkazu původu, u bez PP, kopii PET PASU a číslo čipu  potvrzení o uhrazení poplatku 250 Kč za vystavení licence (poplatek se poukazuje složenkou, na adresu registrátorky licencí)  měření u bez PP psů probíhá na prvním závodu, kterého se zúčastní, je dobré tuto skutečnost uvést v přihlášce do závodu Registrátor coursingových licencí pro ostatní plemena s průkazem původu Anna Fialová Petra Jilemnického 17, Adamov, 67904  annief@seznam.cz

        ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZAČÁTEČNÍKY:

  • na coursingu se běhá zásadně bez obojků a postrojů, pes smí mít pouze dečku a košík, vše má své bezpečností důvody.
  •  před během psa důkladně rozpohybujeme, aby nedocházelo ke zraněním. Po doběhu psa důkladně vykrokujeme, žádné uvazování a ukládání do auta ihned po běhu.
  •  každý pes smí běžet za den pouze dva běhy !! s minimálně hodinovým odstupem.
  •  na prvním tréninku by měl pes vždy běžet solo, aby si vytvořil fixaci na střapec, ne pronásledování jiného psa. Párový běh je vhodný až ve chvíli, kdy pes spolehlivě, bez zaváhání běží sám za střapcem.
  •  v prostoru coursingu a jeho okolí je přísný zákaz volného pobíhání psů, aby nedocházelo k vběhnutí psa do trati.
  •  na coursing berte jen absolutně zdravého psa, pokud máte jen malé podezření na onemocnění psa na coursing neberte.
  •  v případě párového běhu, buďte ohleduplní k druhému psu, co dobíhá, pokud nechce jít ke střapci za přítomnosti vašeho psa, či hrozí  konflikt, nechte svého psa střapec ulovit a poté ho odveďte a uvolněte jej druhému psovi.
 • - nikdy netrénujeme s nakrmeným psem, těsně po doběhu psa nenapájíme ani jej nepoléváme vodou.

CO K TOMU POTŘEBUJI?

K tomu, abyste si přišli pejska vyběhat, nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám vodítko, obojek a očkovací průkaz.

Chcete li se však zúčastnit řízeného tréninku, který je potřeba ke získání coursingové licence,  musí být pes vybaven: 

KOŠÍKEM (mimo pražských krysaříků, francouzských buldočků, kavalír King Charles španělů a shih-tzu) - Košík musí být  vyrobený z drátu nebo plastu musí být konstruován tak, aby umožňoval psu volně dýchat, nepůsobil nepohodlí či strádání psa ani neumožnil zranění psa či jeho soupeře. Nejsou poveleny košíky celouzavřené, nylonové, kožené.

COURSINGOVOU DEČKOU - Psi běhají v párech vypuštěných najednou. Jeden běží v červené dečce, druhý v bílé. V případě trojběhu má třetí pes modrou dečku. Pes v červené dečce stojí na startu vždy vpravo (z pohledu psa). V párovém běhu stojí pes v bílé dečce vlevo. V případě trojběhu stojí pes v bílé dečce uprostřed a pes v modré dečce vlevo. Přípustné jsou i elastické coursingové dresy vyrobené z jednoho kusu látky.

  Veškeré coursingové doplňky zakoupíte ZDE

KDE JSOU TRÉNINKY?

Prag Coursing z.s. v současné době provozuje dvě tréninkové louky.

PRAHA UHŘÍNĚVES

Nová coursingová dráha v Praze Uhříněvsi je umístěna v klidné lokalitě rekultivované skládky Hliník, s nádherným výhledem na Prahu a možností krásných procházek se psem, mezi jednotlivými běhy. Celá plocha skládky ( cca 70 ha ) je protkána pěšinkami a nabízí tak velké množství možností tras. Samotná dráha se rozprostírá na 3 hektarech travnaté, mírně zvlněné plochy. Dráha se nachází v bezpečné vzdálenosti od frekventovaných silnic.
Pohled na dráhu ze sedliště
Sedliště
Coursingová dráha Uhříněves je dostupná autem (bezplatné parkování), nebo MHD.

AUTEM

Google navigace Vás přivede až k závoře, pokračujte po panelové cestě, až přijedete na parkoviště. Z parkoviště vede cesta přímo na dráhu (cca 30 m).
Příjezd
Parkoviště
Přístup k dráze

MHD

Metrem na stanici Háje a poté autobusem č. 213 na zastávku K Pitkovičkám

ČD + MHD

Vlaková zastávka Nádraží Uhříněves a BUS 213 na zastávku K Pitkovičkám
Ze zastávky K Pitkovičkám je to krásná procházka 1 km přes skládku, mimo silnice.
Pěší trasa ze zastávky K Pitkovičkám
                 

JEŠÍN

Coursingová dráha Ješín, leží nad stejnojmennou obcí, nedaleko města Velvary, s nádherným výhledem na Říp a možností krásných procházek se psem, mezi jednotlivými běhy.
Dráha Ješín
Pohled na dráhu
Samotná dráha se rozprostírá na 3 hektarech travnaté, mírně zvlněné plochy, která dříve sloužila jako letiště pro práškovací letadla JZD. Díky drenážím je tréninková louka velice bezpečná i za deště. Dráha se nachází v bezpečné vzdálenosti od frekventovaných silnic.
V místě je možné bezplatné parkování a je zde umístěna TOI.
Celkový pohled na coursingovou dráhu Ješín. Foto: Pavel Buzek
Nově je celá dráha oplocena pevnou, reflexní sítí, která ohraničuje celou dráhu tak, že zamezuje nejen vstupu jiných psů ze sedliště, ale také omezuje možnost útěku běžícího psa např. za zvěří atp. Navíc tímto dráha Ješín splňuje podmínky adopčních smluv vysloužilých chrtů ze zemí GB, Irska, Španělska atp.
Pevná a pružná reflexní síť je pro psy snadno viditelná
Coursingová dráha Ješín je dostupná pouze vozem. Nachází se nedaleko sjezdu 18 z dálnice D8 směr Praha - Ústí n. Labem. Google map
 

KDY JSOU TRÉNINKY?

Informace o konání jednotlivých tréninků získáte na Facebooku, ve skupině Prag Coursing.

Kontakt